20. října 2010

Informace 1/2007 - Teplota radiátorů v bytech

Informace z jednání představenstva družstva č. 1/2007

RADIÁTORY NEJSOU DOLE HORKÉ

V poslední době se na mne obracejí často nájemníci s dotazem, zda je v pořádku, že je radiátor v horní polovině horký a ve spodní studený. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl o tomto problému stručně „pohovořit“.

Situace, že je těleso v horní části horké a směrem dolů teplota klesá (mírně nebo větší měrou) je přirozená. Pokud teplota v místnosti totiž dosáhne teploty, kterou si uživatel bytu nastavil na radiátorové termostatické hlavici, tak již ventil nedodává do radiátoru maximální množství topné vody, ale pouze tolik topné vody, aby se teplota v místnosti pouze udržovala na uživatelem bytu nastavené teplotě. Množství vody a tím i rychlost proudění topné vody se tak sníží, voda zůstává v tělese delší dobu a proto je ve spodní části zcela vychlazená.

V případě, že by se v místnosti zvýšila teplota (například slunečním zářením, vařením či jiným zdrojem tepla), tak hlavice proudění vody dokonce zcela zastaví a radiátor bude studený úplně celý. V případě, že na delší dobu snížíte teplotu v místnosti (například intenzivním větráním) hlavice naopak otevře ventil na maximum a radiátor bude horký celý.

Z toho vyplývá, že správnou funkci radiátoru a termostatických hlavic by neměl uživatel bytu posuzovat podle toho, jestli je radiátor teplý celý, z poloviny nebo není vůbec teplý. Správná funkce by se měla posuzovat podle toho, zda je v místnosti přibližně tolik stupňů, kolik je nastaveno na hlavici. To znamená, že nastaví-li si uživatel bytu radiátorovou termostatickou hlavici např. na stupeň 3, který odpovídá cca 20 stupňům Celsia, měl by si hlídat, zda se teplota v místnosti opravdu pohybuje okolo 20 stupňů Celsia.

Připomínám stupnici a tomu odpovídající stupně Celsia:
značka na hlaviciteplota
217 °C
320 °C
423 °C
526 °C


Poznámka: Vzhledem k tomu, že topná sezóna je regulována na výměníkové stanici podle venkovní teploty, nemusí se při nastavení hlavice na stupeň 5 teplota v místnosti na hodnotu 26 stupňů vyšplhat.

Ladislav Jeník
předseda představenstva
 
Administrátor Vladimír Říha