1. prosince 2010

Změna Volebního řádu

Bytového družstva Odolena Voda


Příloha č. 2)

Změna

Volebního řádu


Bytového družstva Odolena VodaShromáždění delegátů dne 15.11.2010 na svém jednání odsouhlasilo níže uvedené změny Volebního řádu Bytového družstva Odolena Voda s ohledem na změny Stanov BDOV :


Čl 1 – základní ustanovení

Původní znění :

  1. SD volí členy orgánů představenstva a kontrolní komise družstva
  2. Do představenstva družstva se volí 5 členů a 3 náhradníci
  3. Do kontrolní komise se volí 3 členy a 1 náhradník

Nové znění :

  1. SD volí členy orgánů představenstva a kontrolní komise družstva
  2. Do představenstva družstva se volí počet členů a náhradníků dle ustanovení Stanov Bytového družstva Odolena Voda
  3. Do kontrolní komise se volí počet členů a náhradníků dle ustanovení Stanov Bytového družstva Odolena Voda


                                                      Čl. 4 – návrhy do představenstva a kontrolní komise

Bod 1)

Původní znění :

Návrhy kandidátů představenstva a kontrolní komise předkládá SD volební komisi podle návrhů přijatých na schůzích samospráv, představenstva, kontrolní komise družstva nebo podle návrhů delegátů uplatněných na SD a to zvlášť  pro členy kontrolní komise a jejich náhradníky a zvlášť pro volbu členů představenstva a jejich náhradníky.

Nové znění :

Návrhy kandidátů představenstva a kontrolní komise předkládá SD volební komisi podle návrhů přijatých na schůzích samospráv, představenstva, kontrolní komise družstva nebo podle návrhů delegátů uplatněných na SD a to z přítomných delegátů.
Předkládá zvlášť  pro členy kontrolní komise a jejich náhradníky a zvlášť pro volbu členů představenstva a jejich náhradníky.


Čl.6 – Volby
Bod 7) první věta :

Původní znění : Při tajném hlasování delegát škrtnutím jména kandidáta vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem

Nové znění : Při tajném hlasování delegát označením jména kandidáta vyjadřuje svůj souhlas s návrhem  
 
Administrátor Vladimír Říha