12. dubna 2013

Změna způsobu zadávání a zajišťování oprav domů

S platností od 1.4.2013 dochází ke změně technika BDOV.


Opravy zajišťuje technik : tel. 739 513 136

Způsob nahlášení opravy :
  1. Předseda samosprávy nebo člen výboru samosprávy nahlásí závadu telefonicky
  2. Závady havarijního charakteru nahlásí kdo závadu zjistí. 
  3. Závady na topení, TUV, zvoncích nahlásí ten, koho se závada týká.


Ve svém požadavku na opravu přesně stanoví čeho se závada týká a závadu popíše.

 
Administrátor Vladimír Říha