16. července 2014

Usnesení schůze delegátů dne 19.5.2014

Z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 19.5.2014


V části A – Bere na vědomí :
  1. Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva 
  2. Zprávu kontrolní komise


V části B – Schvaluje :
  1. Rozšíření schváleného plánu oprav z 18.11.2013 o rekonstrukce střech domu Husitská a Žižkova. Podmíněný souhlas dle finanční situace družstva je na rekonstrukci střechy Lidická.
  2. Způsob rozúčtování nákladů na služby v souvislosti se zákonem 67/2013 Sb.
  3. Účetní závěrku roku 2013 a použití zisku pro nákup SW
  4. Rozpočet na rok 2014


S Usnesením z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 19.5.2014:


Souhlasí ……………15……..…….….…………..   Nesouhlasí …………...…0…...………..

Zdržel se hlasování …………...0..…………..


Usnesení bylo přijato.
 
Administrátor Vladimír Říha