16. července 2014

Zpráva mandátní komise schůze delegátů dne 19.5.2014

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 19.5.2014


 V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne 19.5.2014  zvolena mandátní komise v tomto složení :


Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů

bylo delegováno 17 delegátů, je přítomno celkem ……15… delegátů s ………15.……….počtem
hlasů oprávněných k hlasování a ……2………. Hostů.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Delegátům sam. 21 a sam. 20 v souvislosti s převodem bytů do vlastnictví zaniklo členství v BDOV a tím i členství v nejvyšším orgánu družstva.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina  zvolených delegátů nebo jejich náhradníků a proto je schůze  delegátů způsobilá se právoplatně usnášet. 
 
Administrátor Vladimír Říha