8. února 2015

Směrnice č. 2/2010/JR Dodatek č. 1 ze dne 10.11.2014

Směrnice o nájemném z bytů 
pořízených v družstevní bytové výstavbě, o nájemném z bytů pořízených z privatizace z majetku města Odolena Voda o úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů


Změna bodu a) Přílohy

Příloha 
Stanovení cen služeb


a) Užívání výtahu

Do ceny služby se zahrnují náklady na
 • spotřebu elektrické energie na provoz výtahu (je-li samostatně měřena),
 • mazání výtahu včetně mazacích tuků a olejů,
 • provádění drobných oprav po odborné prohlídce,
 • seřizovací práce,
 • vyprošťování osob z výtahu,
 • údržbu a malé opravy k zabezpečení provozuschopného stavu výtahu a k odstranění nepojízdnosti výtahu, 
 • čištění šachty a šachetní prohlubně,
 • vyproštění předmětů spadlých do prohlubně šachty nebo uvízlých v kleci,
 • obnovu poškozených předepsaných návodů a štítků na šachetních dveřích a v kleci výtahu,
 • opravy svítidla v kabině vč. výměny žárovky,
 • nátěry kabiny, šachetních dveří a šachty, 
 • výměnu rozbitých skel výtahu nebo šachetních dveří.

Do ceny služby se nezahrnují náklady na střední a generální opravy výtahu (např. výměna hnacího zařízení, lan, vodících lišt, kabiny) a výdaje na modernizace a rekonstrukce výtahu (jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z dlouhodobé zálohy). Provádění odborných zkoušek, odborných a provozních prohlídek,Ostatní body zůstávají beze změny


Tento dodatek byl schválen schůzí delegátů dne 10.11.2014 s účinností od 1.1.2014
 
Administrátor Vladimír Říha