8. února 2015

VNITŘNÍ SMĚRNICE DRUŽSTVA Č. 18112013 – dodatek č. 1

Ze dne 10.11.2014

ČERPÁNÍ A TVORBA DLOUHODOBÉ ZÁLOHY 
NA OPRAVY A DODATEČNÉ INVESTICE
NA STŘEDISCÍCH BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Doplnění bodu č. 2
  • Použití DZO na financování  společných částí domu :
    • DZO bude použita na všechny revize společných částí domu.

Dodatek č. 1 byl schválen shromážděním delegátů dne 10.11.2014 s účinností od 1.1.2014


Vypracovala : předsedkyně představenstva

Odolena Voda dne 18.11.2013 

 
Administrátor Vladimír Říha