9. srpna 2015

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 11.5.2015

V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne 11.5.2015  zvolena mandátní komise v tomto složení :

Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů bylo delegováno 16 delegátů, je přítomno celkem …15…… delegátů s ………15.……….počtem hlasů oprávněných k hlasování a ………3……. Hostů.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Delegátům sam. 21, sam. 20 a sam. 23 v souvislosti s převodem bytů do vlastnictví zaniklo členství v BDOV a tím i členství v nejvyšším orgánu družstva.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina  zvolených delegátů nebo jejich náhradníků a proto je schůze  delegátů způsobilá se právoplatně usnášet. 

 
Administrátor Vladimír Říha