30. prosince 2015

Usnesení Z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva

Usnesení Z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda ze dne 16.9.2015

V části A – Bere na vědomí:

  1. Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva 

V části B – Schvaluje:

  1. Provedenou volbu členů představenstva na období do r. 2020 ve složení: Hanžl David, Harmáčková Monika, Říhová Jana 
  2. Provedenou volbu členů kontrolní komise do r. 2020 ve složení: Doležalová Jana, Herda František, Marie Malá. Náhradníkem je Pavla Mikolášková
  3. Snížení dlouhodobé zálohy na opravy domu u sam. 09 na ……25……. Kč/měs/m2
  4. Výměnu hlavních jističů pro byty si hradí uživatelé bytů a zajišťují si opravy 

V části C – Souhlasí:

  1. S tím, aby zvolená členka představenstva pí. Jana Říhová, která je podnikatelkou s obdobným předmětem činnosti, vykonávala funkci, ke které byla zvolena.
S Usnesením z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 16.9.2015:

Souhlasí                      ……………14.….……členů
Nesouhlasí                  ..…………...0…………členů
Zdržel se hlasování     .……………0………..členů

Usnesení bylo přijato.


V Odolena Vodě 16.9.2015
 
Administrátor Vladimír Říha