30. prosince 2015

Zápis ze schůze kontrolní komise dne 16.9.2015

Bytové družstvo Odolena Voda, IČ 00036765
Zápis ze schůze kontrolní komise dne 16.9.2015


Přítomni:
Členové Kontrolní komise, zvoleni na schůzi delegátů dne 16.9.2015:Program: volba předsedy kontrolní komise
Usnesení:
  1. Volba předsedy kontrolní komise – všichni přítomní se dohodli, aby předsedou byla paní Jana Doležalová

Hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní

Paní Jana Doležalová byla zvolena do funkce předsedy kontrolní komise a souhlasí se svým zvolením.

Odolena Voda dne 16.9.2015
 
Administrátor Vladimír Říha