30. prosince 2015

Zápis ze schůze představenstva dne 16.9.2015

Bytové družstvo Odolena Voda, IČ 00036765
Zápis ze schůze představenstva dne 16.9.2015


Přítomni:

Členové Představenstva, zvoleni na schůzi delegátů dne 16.9.2015:


Program: volba předsedy představenstva
Usnesení:
  1. Volba předsedy představenstva – všichni přítomní se dohodli, aby předsedou byla paní Jana Říhová

Hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní

Paní Jana Říhová byla zvolena do funkce předsedy kontrolní komise a souhlasí se svým zvolením.

Odolena Voda, dne 16.9.2015
 
Administrátor Vladimír Říha