2. března 2020

Výše anuity - Informace nájemníkům

Výše anuity (nesplaceného úvěru na výstavbu) činí k 1.7.2020 : 

Pod Tvrzí 386 – 387, 388 – 389 a 390 - 391 : 
  • Byt velikosti 43,06m2 - 2 + kk ve výši 24 981,-Kč 
  • Byt velikosti 70,69m2 - 3 + 1 ve výši 41 010,-Kč 
  • Byt velikosti 76,22m2 - 3 + 1 ve výši 44 212,-Kč 

Při převodu bytu do vlastnictví ve 2. pololetí 2020 musí být do 30.4.2020:

  • Splacena anuita, číslo účtu 1689305 / 0300, var. Symbol ve tvaru: 0číslo samosprávy, 0číslo popisné, 0číslo bytu (např. 0130391002), specifický symbol 1200 
  • Uhrazený poplatek za vypracování smlouvy a kolky na zápis do katastru nemovitostí v celkové výši 5.050 Kč vč. DPH , číslo účtu 1689305 / 0300, var. Symbol ve tvaru: 0číslo samosprávy, 0číslo popisné, 0číslo bytu, specifický symbol 555 
  • Podaná žádost o převod bytu do vlastnictví na předepsaném formuláři (ke stažení zde). 
V průběhu července 2020 obdržíme od banky uvolnění zástavního práva a smlouvy na převod bytu budou zpracované a předané k podpisům do 30.9.2020.
Jana Říhová předsedkyně představenstva
 
Administrátor Vladimír Říha